Noutati:

Vernisaj Vasile Pop Negreşteanu, “Semne din lada de zestre” – Muzeul Naţional Cotroceni


Pictorul Vasile Pop Negreşteanu impreuna cu Doina Mândru – critic şi istoric de artă, curator

Semne din lada de zestre

Vasile Pop Negreşteanu (născut în 1955, la Negreşti – Oaş) a studiat la Liceul de Muzică şi Artă din Satu Mare şi la Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, Facultatea de Artă Monumentală şi Restaurare, din Bucureşti, promoţia 1980. Expune pictura începând cu 1975.

În anii restaurării Palatului Cotroceni a participat la redecorarea interioarelor pictând nouă panouri decorative inspirate de arta europeană a secolelor XVII – XVIII care se regăsesc astăzi în spaţiile muzeului. Ca monumentalist, este autorul a şase ansambluri murale de certă originalitate realizate în biserici din Baia Mare şi Negreşti – Oaş între anii 1997 – 2014.

Cu un palmares bogat, 10 expoziţii personale – ultima, în 2007, la Tours (Franţa) – şi un număr impresionant, peste 400, de participări la manifestări naţionale şi internaţionale, Vasile Pop Negreşteanu prezintă în actuala selecţie o sinteză plastică originală care reflectă cea mai recentă etapă de creaţie. Propriu acestei sinteze este libertatea cu care mixează abstractul şi figurativul pentru a sugera dimensiunea simbolică şi ampla încărcătură spirituală a lucrărilor propuse.

În pictură ca şi în obiectele acestei etape, stilistica austeră adoptată de Pop Negreşteanu asumă patetismul unui ethos arhaic în esenţializările formei ce vizează cu stricteţe geometria. Tot astfel, şi reducţia cromaticii la opoziţia majoră alb/negru, ca înfruntare între lumina – puritate divină şi întuneric, sau a roşului cu negrul, trimit la stilistica tranşantă a portului şi interiorului oşenesc. Titlul expoziţiei “Semne din lada cu zestre”, propus de autor, asumă orizontul de vechime şi autenticitate la care se raportează pictorul şi din care provin tradiţiile, muzica, măştile, eposul popular din Ţara Oaşului.

Pe acestea le evocă autorul în compoziţii simbolic abstracte, în picto-obiecte cu strune de ceteră în care regăsim contrastul dintre austeritate şi exuberanţă, dintre compoziţia severă şi sonoritatea unei cromatici reduse la esenţialul simbolic, proprie zonei Oaşului. Albul, a cărui prezenţă este dominantă în pictură şi obiectele acestei etape, desemnează, în egală măsură, un dat, un fond imaculat ce aparţine tradiţiei, dar şi o împlinire finală, o viziune a lumii epurate care rezultă din confruntarea cu întunericul şi forţele sale. Lumea şi viaţa însăşi se arată pictorului ca o carte imensă cu pagini alb-negre, ori alb-aurii, cum este Cartea lui Chronos, ce trebuie scrisă şi descifrată la nasfârşit, cu jertfelnice, de fiecare om, de fiecare generaţie. Păstrătoare a unui tezaur de mituri şi eresuri specifice unui anume loc, Lada de zestre propusă de Pop Negreşteanu integrează în orizontul semnelor şi simbolurilor ei, umanitatea însăşi pe verticala aripii de heruvim, axă a lumii în sculptura lui Vasile Pop Negreşteanu. Demersul său intelectual care implică o subtilă conceptualizare a tradiţiei prin simboluri plastice pregnante este subliniat de maniera în care artistul îşi prezintă ultimele pânze: distanţată de şasiu, rama închipuie un spaţiu de aer în care pluteşte ivindu-se dematerializată ca gândul – pictura.

Doina Mândru, curator


Simeză

Credit foto: Valeriu Drăgan


Vernisaj


Expoziție Vasile Pop Negreșteanu la Muzeul Cotroceni – HypTvStudio