Noutati:

Vernisaj Corneliu Drăgan-Târgoviște @ Muzeul Municipal Călărași


Simeză

Credit foto: Valeriu Drăgan – artportfolio.ro, Sebastian Oprița

Vernisaj

Atelier de acuarela.
Expoziție Corneliu Drăgan -Targoviște
Muzeul Municipal Călărași

“Universul artistic al acuarelistului Corneliu Drăgan Targoviște se axează pe pitorescul peisajul citadin, redat cu finețe în detaliile observate ale vechilor cartiere, încărcate de povești și de amintiri, dar și pe natura statică, pe misterul vegetalului și pe compoziția de gen,componente ale preocupărilor permanente. În economia tabourilor sale, culoarea joacă cel mai important rol, alături de formele repartizate echilibrat, analizate după criteriile desenului și al alternanțelor expresive de planuri și perspective. Lumina și umbra articulează verticalele clădirilor, orizontalele străzilor și modeleul tușelor trasate cu siguranță și măiestrie. Tonalitățile folosite de artist nu sunt simple asamblări cromatice, ele căutând să exprime un sentiment relaționat cu locul , momentul, istoricul, atmosfera impusă de subiect și de situația plastică dată. Delimitările făcute între elementele componente ale imaginii, pun în evidență spațialitatea și convențiile constructive, reevaluate după norme ale expresivității. Culori calde, pastelate definesc tendința de dinamism, impusă de prezența umană și de direcția axelor directoare ale compozițiilor întegrate spațiului de reprezentare prin principii de organizare calculate, lăsând loc și plasticității să puncteze caracteristici de morfologie compozițională. Preocupat de redarea motivelor în urma unor impresii directe, a unor sentimente ale artistului, sonorizând cu vibrațiile citadinului și cu bogăția de cadre vizuale oferite de însăși profunzimea lirică a orașelor, străbătute în călătoriile sale, Corneliu Drăgan –Targoviște găsește întotdeauna o motivație pentru a ne arăta cum spiritul său concordă cu creația sa, definită de succesiuni de culori saturate și laviuri, de intensități și diluții, gradații ale nuanțelor, planuri largi de tonalități și concentrări de elemente plastice. Și portretul face parte din preocupările constante ale artistului. De obicei statice, pozând ca modele pentru acuarelele ce vor da măsura acelorași termeni de forme expresive, acestea jubulează în jurul unor psihologii ale unor oameni simpli, a căror expunere facială evocă emoții, bucurii și tristeți, lucrările devenind adevărate confesiuni despre trăirile interioare ale ființei, care transpar pe câmpul plastic, atât de complex, al figurii. Corneliu Drăgan-Târgoviște sondează această barieră a sufletului, chipul, căruia îi acordă virtuți estetice prin problematizarea tehnicilor permise de acuarelă, făcând o extensie în completarea abordărilor tematice și insistând asupra atitudinii corpului, asupra unor accente caracterologice ale personajelor reprezentate, dar eliminând amănuntul analitic și lăsând pata de culoare să surprindă prin potențele ei sonore.”(Ana Amelia Dincă, critic si istoric de arta)