Noutati:

Vernisaj Corneliu Drăgan-Târgovişte – Galeria Regală, Centrul Internațional de Conferințe „CASINO” Sinaia

Primăria Oraşului Sinaia împreună cu Centrul Internațional de Conferințe „CASINO” Sinaia, prezintă în perioada 10 septembrie – 3 noiembrie 2016, la Galeria Regală expoziţia de acuarelă semnată de artistul plastic Corneliu Drăgan-Târgovişte.

Pictorul Corneliu Drăgan-Târgovişte

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-3-watercolour

Credit foto: Valeriu Drăgan

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-5-watercolour

Rozalia Bremm (curator Galeria Regală – CASINO Sinaia) deschizând expozitia de acuarelă semnată Corneliu Drăgan-Târgovişte

Aurelia Rodica Drăgan – artportfolio.ro

“Mă bucur că ne aflăm faţă în faţă, şi vă mulţumesc, pentru prezenţa dumneavoastră, la expoziţia domnului Corneliu Drăgan – Târgovişte. In cele ce urmează, vă voi prezenta, în calitate de curator al acestei expoziţii, câteva date, atât despre autor, cât şi despre frumosele acuarele pe care le puteţi admira.

Pe domnul Drăgan-Târgovişte îl cunoaşteţi prin numeroasele evenimente artistice pe care le-a susţinut, însă, eu vă voi preciza, câteva informaţii despre istoricul dânsului ca artist plastic. Şi, o să încep prin a vă spune că, anul 1990, joacă un rol deosebit de important pentru cariera sa, întrucât, reprezintă momentul din care s-a dedat, în exclusivitate, picturii de şevalet. Apoi, începând cu anul 2005, a devenit un obişnuit al simezelor bucureştene, dar şi a celor din ţară, ori din străinătate. Anul 2010 a marcat şi el un moment aparte al parcursului său creativ, care inaugura o nouă etapă, cea în care Corneliu Drăgan-Târgovişte a introdus acuarela în portofoliul său de lucru, pentru ca ulterior, începând cu 2013, să se dedice în totalitate acestei tehnici artistice.

Din acest moment, a început să participe la concursuri prestigioase în materie de acuarelă, dintre care o notă aparte o reprezintă participarea sa la Bienala Internaţională de Acuarelă de la Shenzhen 2015 – 2016, unde, pentru a ne face o idee, asupra nivelului de exigenţă al juriului, precizez că dintr-un total de 3.779 de aplicanţi, numai 233 au fost selectaţi pentru a expune pe simezele Muzeului de Artă din Shenzhen. Ar mai fi de specificat faptul că, dintre aceştia, 100 au fost artişti chinezi. Acest eveniment a angrenat o serie de 7 expoziţii în muzeele de artă regionale, desfăşurate în cele mai importante dintre provinciile Chinei, dintre care, cea ţinută în Shandong, se desfăşoară chiar în aceste clipe.

În prezent, artistul este acceptat pentru a participa la cea de-a 96 – a Expoziţie Internaţională a National Watercolour Society (prescurtata ca NWS) din San Pedro, California, al cărui membru asociat a devenit din acest an. De asemenea, ţin să precizez faptul că domnul Drăgan-Târgovişte este şi membru internaţional al Birmingham Watercolour Society (cunoscută ca BWS), din anul 2013.

Cât despre expoziţia de faţă, prezentată în Galeria Regală a Centrul Internațional de Conferințe „Casino” Sinaia, aceasta vine după cele două participări ale dansului la expoziţii de mini-grup – cea din 2012, care a fost intitulată “Gânduri, vise, imagini”, în cadrul careia a expus împreună cu Carmen Văideanu şi Ammar Alnahhaz, şi din 2015, denumită “Sinteze cromatice”, în care a expus alături de Vitalie Butescu, Doru Deliu şi George Savu.

Actuala simeză cuprinde peste 250 de lucrări de acuarelă, în care artistul prezintă o multitudine de teme abordate de-a lungul timpului, precum peisajele citadine, rurale, marine şi naturile statice. În cadrul lucrărilor expuse, o notă distinctivă este dată de cele, care tratează ca subiecte de sine stătătoare – personajele – şi anume, cele de portretistică, alături de nudurile feminine. Această excepţie este dată de raritatea abordării acestor subiecte de către artist, în sensul în care, acestea nu fac parte din portofoliul său zilnic de lucru. Ţin să spun că în cadrul peisajelor citadine, ce ilustrează oraşe precum Bucureştiul natal, Târgoviştea de adopţie, Sighişoara sau Iaşiul, se regăseşte şi o serie deosebită de lucrări care au ca subiect laguna veneţiană, în timp ce unele dintre peisajele marine, prezintă clasică temă a Balcicului. Cât despre peisajele rurale, acestea figurează satul tradiţional românesc, de regulă, zone din împrejurimile Târgoviştei, unele dintre ele, fiind lucrate la plein air.”

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-7-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-8-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-9-watercolour

Ana Amelia Dincă, critic si istoric de arta

“Expoziţia personală de acuarelă de la Galeria Regală a Casinoului din Sinaia, semnată de Corneliu Drăgan- Târgovişte este copleşitoare datorită numărului mare de lucrări de bună calitate. Vizitatorul rămâne impresionat de cele peste 250 de compoziţii, realizate cu multă atenţie, demonstrându-ne că ne aflăm în fata operei unui artist care munceşte asiduu.
Anul acesta a împlinit 60 de ani aniversându-şi frumoasa vârstă în cadrul unei expoziţii memorabile la Cercul Militar Naţional din Bucureşti. Şi atunci, la fel ca acum, am văzut lucrări de o admirabilă ţinută estetică, personala de la Sinaia amintindu-ne încă o dată că artistul Corneliu Drăgan – Târgovişte este un acuarelist de excepţie prin tematica abordată ce condensează subiecte consacrate ale artei româneşti – peisajul, natura statică, nudul şi potretul, chiar dacă acestea două din urmă sunt tangenţial abordate. Prin urmare, este un artist care se desfăşoară pe direcţia preceptelor stabilite de demersul istoriei artei, adăugând la acestea partea sa originalitate.
Expoziţia panotată tematic a evidenţiat stilul modern de abordare a mijloacelor de expresie plastică, potenţele interpretative după motivul artistic , puterea de cuprindere a naturii şi a cadrelor imagistice. Tema preferată, peisajul, este şi ea evocată sub majoritatea aspectelor sale. Peisajului citadin, cel mai apropiat sufletului său, i se alătură marinele şi peisajul rural, Bucureştilor li se alătură reprezentări din Balcic, Veneţia, Lisabona, Roma etc.
Programul riguros de atelier înseamnă pasiunea şi dorinţa de a evoca şi multiplica aspectele inedite ale lumii în care trăieşte. În această expoziţie sunt prezente câteva importante lucrări de acuarelă reprezentând Balcicul în nota sa pictogenă, cu o profundă picturalitate şi cu o desăvârşită expresie plastică. Reşedinţa Reginei Maria şi întregul ambient al Coastei de Argint creează o analogie simbolică cu Galeria Regală a Centrului Internaţional de Conferinţe Casino Sinaia, unde sunt prezente şi compoziţii reprezentând castelul Peleş.
Corneliu Drăgan – Târgovişte are în abordările sale o serie de lucrări care ilustrează şi peisajul veneţian evocat în spiritul misterului şi frumuseţii. În compoziţiile unde imaginează apa, artistul reevaluează, reconstruieste, redescoperă valenţele unuia dintre cele mai romantice şi vitale elemente ale existenţei noastre.

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%10-watercolour

Abordând temele consacrate ale artei noastre, perseverând, evoluând de la pictură spre acuarelă, gustul pentru discursul vizual rafinat care se desfăşoară pe hârtie i-a fost insuflat de pictorul Horea Cucerzan şi de sculptorul Iorgos Iliopolos, nume sonore ale artei noastre sub îndrumarea cărora şi-a dezvoltat sensibilitatea pentru culoare şi formă, pentru perspectivă şi pentru construcţia logică a imaginii.
Artistul ştie să compună, să îşi aleagă din natură un peisaj, un detaliu, o stradă mărginită de clădiri moderne sau de case arhaice, elemente care vorbesc despre citadin, dar şi despre rural. Acest univers apropiat existenţei sale este modelat, schiţat, reinventat, pentru că interpretările permanente ale realului îi dezvoltă simţul plastic intrând într-un soi de complicitate cu subiectele alese.
Cu toate că griurile colorate fac parte din recuzita sa estetică şi stilistică, putem să vorbim despre faptul că arta lui Corneliu Drăgan Târgovişte are tangenţe evidente cu expresionismul, mă refer aici la expresionismul abstract evidenţiat de naturile statice cu flori, unde spiritul său se eliberează de canoanele de şcoală, de normele stabilite de academism acordându-şi libertăţile de exprimare de care are nevoie un plastician de talent, mai ales în sfera cromaticii. Există la Corneliu Drăgan Târgovişte un echilibru între figurativ şi nonfigurativ, între formă şi culoare, între rigoare şi expresia degajată, gestuală.

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%11-watercolour

Cromatica folosită cunoste o gamă elaborată de alăturări şi suprapuneri. Acuarelistul foloseşte contrastele de clarobscur, cald – rece, închis – deschis, contrastele culorilor în sine, care nu sunt exacerbate, ci aplicate cu delicateţe.
Perspectiva nu lipseşte, artistul fiind provocat de anumite segmente din cotidian care sunt transpuse complex, jumătate din compoziţie devenind liberă, lăsând doar un laviu să acopere hârtia cu transparenţa sa preţioasă şi să se contrapună elementelor care sunt abordate analitic, cu consistenţă, pentru că sintetic şi analitic sunt doi termeni care se completează unificând registrele fiecărei acuarele.
În ceea ce priveşte natura statică, abordarea este foarte atentă, în sensul că elementele sunt aşezate după aceleaşi criterii compoziţionale, la care se adaugă derogări ce fac expresia imaginii să devină puternică, de impact asupra privitorului. Florile sunt reginele multor tablouri de acest gen, dar Corneliu Drăgan Târgovişte le grafiază şi de sine stătător, într-o tentă ludică în ceea ce priveşte nuanţele.
Culorile şi hârtia folosite sunt dintre cele mai bune, Corneliu Drăgan – Târgovişte lucrând cu astfel de materiale, necesare pentru a-i susţine demersul estetic. Tehnicul şi esteticul se îngemănează, elementele de limbaj plastic se susţin reciproc, rezultatul acestui demers fiind opera de sute de tablouri şi un stil care îl defineşte.
În această expoziţie, o să observaţi că sunt expuse şi acuarele care reprezintă portrete şi nuduri. Portretul şi nudul nu sunt temele sale preferate, dar sunt subiecte tratate la acelaşi nivel estetic, specific lui Corneliu Drăgan – Târgovişte. Portretele reprezintă figuri ale cunoscuţilor, ale prietenilor sau psihologii, asupra cărora artistul s-a oprit, datorită plasticităţii planurilor faciale. Preţiozitatea laviurilor, a jocurilor cromatice este evidentă sunt prezente inclusiv aici. În ceea ce priveşte nudul, o temă în care artistul încearcă să ţină seama de studiul proporţiilor corpului uman, de osteologie şi miologie încercând să redea frumuseţea anatomică a femeii cu rotunjimile şi liniile curbe care îl caracterizează, în culori puţine, esenţiale, dând impresia că este mult mai restrictiv aici, pentru că desenul trebuie să primeze, forma generală devenind esenţială. Peisajele sunt de o nostalgie cuceritoare. Ne provoacă amintirile copilăriei, viaţa la ţară, fascinaţia pentru tradiţie.
Despre Corneliu Drăgan – Târgovişte au scris mulţi critici de artă, premiile internaţionale îl recomandă, fără nici-o discuţie, pentru că selecţiile la marile bienale, la concursurile de acuarelă sunt foarte serioase, iar acesta întotdeauna s-a prezentat cu lucrări originale. Nu mai are nevoie de nici-o recomandare, pentru că este un nume cunoscut, colecţionarii îl curtează, expoziţiile sunt de succes, iar lucrările sunt bune.” (Ana – Amelia Dincă, critic de artă –  discurs vernisaj)

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%12-watercolour

Claudiu Victor Gheorghiu – Senior editor al Intell News si al ziarului Jurnalul Bucurestiului

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%13-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%14-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%15-watercolour

Razvan Ionut Cirica – presedinte ASSOC Bucuresti si curator Galeria EriCris Art, Bucuresti

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%16-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%17-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%18-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%19-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%20-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%21-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%22-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%23-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%24-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%25-watercolour


Simeza de acuarela Corneliu Drăgan-Târgovişte

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%26-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%27-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%29-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%30-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%31-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%32-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%35-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%36-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%38-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%39-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%40-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%41-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%43-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%44-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%46-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%47-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%48-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%49-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%50-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%51-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%52-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%53-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%54-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%55-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%56-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%57-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%58-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%59-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%60-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%61-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%62-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%63-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%64-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%65-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%66-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%67-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%68-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%69-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%70-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%71-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-%72-watercolour

casino-sinaia-corneliu-dragan-targoviste-2016-4-watercolour