Noutati:

Salonul de Primăvară de la Călăraşi

Salonul de Primăvară, ediţia I, s-a deschis joi, 14 aprilie, 2016, şi a reunit artişti plastici din Călăraşi, Bistriţa, Bucureşti, Slobozia, Feteşti, Ţăndărei, Lehliu şi s-a desfăşurat sub egida Whiz Art, la Casa Expoziţiilor din cadrul Direcţiei pentru Cultură Călăraşi.salonul de primavara - calarasi Ramurile artistice reprezentate reconstituie viziunile expozanţilor prin lucrări de pictură, sculptură, grafică, sticlă şi ceramică, tendinţele estetice fiind raportate la anii uceniciei, cultură şi experienţă. Divergenţele stilistice apărute în expunere se datorează tehnicilor specifice fiecărei abordări, în funcţie de opţiunea creatorului, incluzând aici şi aspectele de originalitate, variate şi interesante, cu mesaj direct sau încifrat, ambele incitante pentru privitorul care va descoperi în simbolistica formei şi culorii, un univers ce poate fi relaţionat cu latura senzitivă a individului. Remarcându-se direcţia figurativă în spiritual şcolii interbelice de pictură românească, simeza a atras atenţia prin insistenţa asupra motivelor preluate din natură sau interpretate, evocându-se rolul avut de culoare şi de textura materialului utilizat pentru toate ramurile prezente. Spontaneitatea şi gestul controlat prin rigori aparţinând ştiinţei desenului, se armonizează cu formele susţinute de siguranţa execuţiei acestuia, de tonalităţi delicate, demonstrând că orice abatere de la reguli este un câştig pentru plasticianul care, încercând să reînventeze formule pentru a-şi defini datele demersului artistic, ajunge la valori esenţiale, definitorii. Recurgând exclusiv la creaţii recente, Salonul de Primăvară de la Călăraşi creează o imagine despre variatele tendinţe plastice practicate în sudul ţării şi, urmând celei de a VII-a ediţii a Salonului Anual de Arte, demonstrează munca sistematică şi evolutivă a participanţilor, autori ai compoziţiilor care cuprind abordări legate de picturalitate, aplatizare, profunzimi perspectivale ori volum cu inserţii cromatice sau în cadrul căruia se menţine stare brută a materialului ca o caracteristică de ordin estetic, rămânând în zona manifestărilor de acest gen, un moment de reţinut pentru cultura locală.

Ana Amelia Dincă – critic de artă

Au participat:

SILVIU IOAN SOARE
VICTOR GRIGORE
MARIANA GHEORGHE
CORNEL URSU
LAURENŢIU NIŢĂ CULIŢĂ
ŞTEFAN DUMITRACHE
RODICA IACOB
DORIN MANEA
PETRONELA MILEA
ANA MARIA PĂPURICĂ
CARMEN PAVEL
GEANINA COLGEAG
ALIN BARBU
FLORICA NEDELCU
BOGDAN AVRAM
SUZANA STAN
ONIŢA MUREŞAN
MARIA UNŢANU
MARIANA IONESCU
ROXANA DUMITRU
ELIZA ENE
NICULAE DUMITRU
CÎRSTINA DE LA STUDINA
MARCELA SMEIANU
DANIELA MARINIŢĂ
AURA GIURCĂ
ADRIANA CLAUDIA PĂCURAR
CORNELIU RATCU
MARIA BOGATU MĂNCIANU
GHEORGHE TĂNĂSESCU
SORINA ADAM
DENISA MANOLE
OLGA ANDRONE
SERGIU ANDRONE
ECATERINA MITRAN
THEA PĂUN
MARIAN ALLAIN TOMA
ALINA MARINA ION