Noutati:

Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – inaugurat

Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, județul Dâmbovița, a fost inaugurat duminică 29 Noiembrie, după lucrări ample de restaurare cu fonduri europene.

Complexul brâncovenesc de la Potlogi (un monument istoric de importanță națională) este reprezentativ pentru arhitectura rezidențială a sfârșitului secolului al XVII-lea. După restaurare, Palatul de la Potlogi intră în patrimoniul Complexului Național Muzeal ”Curtea Domnească” din Târgoviște.

Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi cuprinde Palatul Brâncovenesc, ruinele casei vechi, ale casei de slujitori și ale droșcăriei (șopron în care se reparau trăsurile).
Curtea Brâncovenească de la Potlogi a fost costruită în 1698 și este împrejmuită de un zid înalt de cărămidă. Intrarea se face printr-o poartă monumentală, arcuită. Curtea era împărțită în trei părți: una pentru personalul domnesc, a doua pentru oșteni, iar cea de a treia curte, dinspre fostul eleșteu artificial, era numai pentru familia domnească. Biserica „Sf. Dumitru” se poate vedea în partea dreaptă a intrării.
Complexul Brâncovenesc de la Potlogi face parte de-acum din Complexul muzeal Curtea Domnească din Târgovişte şi va fi inclus într-un circuit turistic la nivel naţional, alături de palatul domnitorului Brâncoveanu de la Mogoşoia şi de vechea Cetate de Scaun a Târgoviştei. Obiectivul a fost restaurat și modernizat cu ajutorul fondurilor europene, lucrările fiind finalizate cu puțin timp înainte de inaugurarea din 29 noiembrie. Valoarea proiectului este de peste 40 de milioane de lei.

Credit foto:

Claudiu Victor Gheorghiu – pictor iconar, istoric, redactor al paginii de Cultură a ziarului Jurnalul Bucurestiului.

Palatul Potlogi 1

Palatul Potlogi 2

Palatul Potlogi 11

“ La 45 de kilometri de București, în comuna Potlogi din județul Dâmbovița, se află două monumente construite de către Constantin Brâncoveanu:
Biserica „Sfântul Dumitru” – construită în anul 1683. Lucrările efectuate în anul 1904 i-au modificat aspectul într-un mod drastic. În anul 2011 s-a realizat proiectul de conservare-restaurare, iar în anul 2013 lucrările erau finalizate.
Palatul cu anexele sale – a fost construit în 1698 spre latura de vest a unor case boierești deja existente.
Intervențiile de conservare-restaurare a tencuielilor originale și a stucaturilor, executate în perioada 2014-2015, au avut ca scop crearea unității ansamblului plecând de la existența a patru realități fizice:
• tencuielile originale.
• elementele noi provenind de la intervenția de reconstrucție executată de către Balș.
• reparațiile sporadice de proastă calitate.
intervențiile actuale de conservare-restaurare avizate.
Pornind de la ruine in 1966 Ștefan Balș a reconstruit pereții, acoperișul și de apreciat, zone importante de stucatură concepute după cele originale.
Colectivul a fost format din Sava Irina, Stoenica Eduard, Elena Avram, Emil Tivrea, MIculete Maria, Iosu Mihai, Costache Elena, Eugen Curelici, Mihai Suth si altii. “ ( Irina Sava, pictorul-restaurator )

Palatul Potlogi 3

Palatul Potlogi 4

IPS Nifon , arhiepiscop de Târgoviste in Biserica de la intrarea in ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, la Sfanta Liturghie

Palatul Potlogi 10 Pisania-Bisericii-SF.DUMITRU

Pisania din pridvor:

„Aceasta svântă si dumnezeiasca bisearica iaste zidită si înalţată,
den temelie si până in săvârşitul ei de robul lui Dumnezeu
Constantin Brancoveanu Vel Spătar,
întru slava Domnului nostru Iisus Hristos cel de troiţă
slăvit şi întru cinstea lui Vel Mucenic Dimtrie,
pentru a sa veaşnică pomenire şi al părinţilor, carea se-au
început şi le-au şi săvârşit în zilele luminatului domn
Io Şerban Cantacuzino Basarab Voevod, Septembrie, (1683) „.

Palatul Potlogi 5

Palatul Potlogi 12 Academicianul-Răzvan-Theodorescu.

”Ii felicit pe pictorii restauratori, care au făcut din jalea care era in interiorul Bisericii o podoabă . Eu de felul meu sunt un sceptic și când mi se spunea: ‘știți, se restaurează Potlogii’, eu zâmbeam și spuneam: ‘degeaba, cunosc de 50 de ani acest loc și era ca în povestea lui Manole, se termina câte ceva și iară se începea’. Pentru prima oară scepticismul meu este înfrânt. Ceea ce s-a întâmplat acum la Potlogi este remarcabil”
Academicianul Răzvan Theodorescu.

Palatul Potlogi 6

Un Român adevărat , din Corbii Mari, imbrăcat in port traditional specific zonei.

Palatul Potlogi 7

Palatul Potlogi 8 Claudiu Victor Gheorghiu

Claudiu Victor Gheorghiu