Noutati:

Expoziție de pictură colectivă – CENTRUL SOCIO-CULTURAL ” JEAN-LOUIS CALDERON”


Simeză de pictură și acuarelă – Silviu-Ioan Soare

“Atașat de cromatica naturii, de frecventele schimbări de ecleraj ale atmosferei, Silviu Ioan Soare așează pe pânză trăirile sale directe în raport cu motivul peisagistic sau floral, redate în notele unei sensibilități cromatice consonante cu principiile compoziționale și cu atenție pentru elaborarea spațiului imaginii, atât formal, cât și din punctul de vedere al pastei picturale. Uneori, nota meditativă este suplinită de ambianța feerică a momentului zilei, de imaginație și de expresia elementelor structurale. Integrând peisajul și natura statică în componenta sa senzitivă, pictorul jubilează cu solaritatea, cu griurile neutralizând forme ce creează spațialitate și dinamică în ansamblul lucrărilor, deseori remarcându-se nuanțele puternice de roșu, verde, albastru, galben și ocru. Tușe ritmate, trasate în cuțit sau așezate cu pensula, nu elimină plasticitatea creată de trăsătura delicată a pensulei, alăturarea de tehnici ilustrând și resursele afective pe care Silviu Ioan Soare le imprimă lucrărilor sale de pictură.”(Ana Amelia Dincă, critic de artă)


Simeză de pictură – Victor Grigore

“Poezia pe care o poate evoca figura umană, dar și trăirile diverse, citite în metamorfoza chipului omului, se constituie în preferințele vizuale frecventate de Victor Grigore, un pictor al stărilor de grație ale femeii, redată în compoziții elaborate, unde picturalitatea creează luminiscențe și scânteieri de briliant, atunci când artistul folosește culorile reci, lăsând o notă de mister să planeze asupra compozițiilor. Și nuanțele calde, încărcate de tensiunea pensulației și a juxtapunerilor, vibrează spațiul bidimensional, expresivizându-l. Supradimensionând uneori capul și căutând în planurile faciale expresivități care să definească visul, romantismul, frumusețea și seninătatea modelului, Victor Grigore creează în jurul portretului energii pozitive, rezultate din insistența sa pentru dimensiunea lăuntrică a modelului, definind felul propriu de a-și proiecta demersul vizual: laconismul formei este inundat de senzualitatea materiei cromatice, receptând un accent magic, ce contrapunctează ansamblul imaginii transformat în energie colorată și în planuri sintetice formate din împăstări.”(Ana Amelia Dincă, critic de artă)


Simeză de pictură și acuarelă – Cîrstina de la Studina

“Cîrstina de la Studina își păstrează nota onirică a peisajelor imaginare, reperând lumea selenară ori subacvatică, întinderile pustiite de la marginea satului natal ori bolta cerului, aceasta din urmă, dezvăluindu-se ca niște flori în zeci de structuri asemănătoare unui caleidoscop și făcând diversă pictura sa plină de culoare și de contraste puternice, tensionată la fel ca personalitatea artistului, cel spre care elementele universului vin sub forma energiilor și a unor conture ce construiesc mesaje dominate de structuri plastice supraimaginare. Artistul se întoarce la eul absolut, încercând să depășească prin viziunea sa neliniștea metafizică, realizând acest lucru printr-un limbaj plastic de impact, ce evidențiază sentimente și stări contradictorii, de la liniște și bucurie, la zbucium și deziluzii. Cîrstina de la Studina recreează spații și lumi, sugerând plante și planete, adâncul mării și al universului, adică zonele ascunse ale sufletului său, dominate de o nebănuită încărcătură emoțională, specifică ființei sale.”(Ana Amelia Dincă, critic de artă)


Vernisaj